Er du udsat for overgreb, eller udsætter du andre for det?

Vildt grænseoverskridende!

Når man snakker om overgreb, så tænker man ofte på et fysisk overgreb. Og dette er yderst græseoverskridende og utilladeligt og ødelæggende for de mennesker, det går ud over.
Men hvad der også er i den grad en katastrofe, er de psykiske overgreb. – Og disse er ikke mindre skadelige og mindst lige så grænseoverskridende og utilladelige.
De fysiske overgreb får man, desværre, ikke altid øje på tidligt nok på grund af, at det menneske, det går ud over, enten er utrolig loyal og/ eller forfærdelig angst for den, der begår overgrebene.
Men de psykiske overgreb er ikke mindre katastrofale og ødelæggende, og ofte kan de være endnu sværere at få øje på end de fysiske overgreb! Men derfor er de ikke mindre ødelæggende mentalt!

 

Spørgsmålet er så:

Og så kommer spørgsmålet: “Hvorfor finder mennesker sig så i overgreb?” Ja, det kan ofte være et godt spørgsmål! – Men både et fysisk overgreb, det være sig seksuelt eller voldeligt, kan allerede begynde, når et barn er helt lille. –  På samme måde sker det psykiske overgreb også, desværre, ofte  meget tidligt. – Samtidig med, at et barn/et ungt menneske bliver udsat for et fysisk overgreb, ja, så er det jo samtidig et psykisk overgreb. – De to ting hænger jo uløseligt sammen! – Dem, der udsætter små børn og unge for overgreb af den ene eller anden art, er jo desværre også ofte dem, der skulle tage vare om dem. – Det er så skrøbelige unge mennesker, der jo bliver præget for livstid af disse overgreb.

Men det behøver jo ikke nødvendigvis at skyldes en traumatisk barndom med overgreb, at et menneske bliver udsat for det ene eller anden slags overgreb senere hen i livet. – Det kan være det enkelte menneskes konstitution, der gør, at man “finder sig” i diverse overgreb, ligesom de på en eller anden måde bliver “fanget” i et forhold, eksempelvis hvis de møder et menneske med psykopatiske eller narcisistiske træk. Så først bliver de dybt forelskede i det charmerende menneske, de har mødt, og når denne så senere “ruller” den anden side frem, så formår de ofte at få den “svage” part til at tro, at de selv er skyld i diverse overgreb. – Efterhånden kan de tro, at det nok er noget, de selv  har forestillet sig, og efterhånden kan selvværdet blive fuldstændigt nedbrudt!

 

 Man erkender det bare ikke!

Desværre er  mange af diverse psykiske overgreb slet ikke erkendt, og blandt unge mennesker er det et mere og mere udbredt problem, som slet ikke kommer op til overfladen. – Der er MANGE flere unge mennesker, der er udsat for en eller anden form for overgreb, end vi overhovedet kan forestille os. – Men her spiller det igen ind, at der er så mange former for psykiske overgreb, at det enkelte menneske ikke altid selv er klar over, at det er det, der sker med dem!

 

Hvem udfører disse overgreb?

Og hvem er det så, der begår disse psykiske overgreb? – Ja, det kan være alle mennesker, der mere eller mindre bevidst udsætter andre mennesker for disse overgreb. – Det kan være ved mobning, almindeligt drilleri, som kan udvikle sig til noget meget værre, som tangerer mobning. – Udelukkelse af flokken af kammerater:  Der er altid nogen, både blandt børn og  unge  – og  voksne på en arbejdsplads, der ligesom er de “førende”, og disse kan være med til, ofte fuldt bevidst pga deres eget dårlige selvværd, at være med til at udelukke andre, da de så derved føler sig stærkere og mere magtfulde. – Atter andre, der er med til at udelukke og nedgøre andre mennesker, er sig det ikke altid fuldt bevidst, det er ligesom begyndt i det små, og så er det lige så stille accellereret, så det efterhånden tangerer et psykisk overgreb.

De skades for livstid!

De mennesker, både børn og voksne, der bliver holdt ude eller mobbet på denne måde, kan blive skadet på livstid med manglende selvværd og mistet tillid til andre mennesker til følge. – Desværre fører alle disse overgreb ofte til endnu værre ting, såsom druk, selvskadelig adfærd samt i nogle tilfælde selvmord, da det hele efterhånden synes fuldstændig umuligt. – Så føles det lettere at tage en anden udvej – ” så har jeg fred, og så er de da også fri for mig”!

 

Der er større krav i dag!

Nu om dage bliver der også stillet større og større krav til de unge mennesker og voksne på arbejdspladsen. – De unge føler ofte slet ikke, de kan leve op til alle de krav, samfundet stiller til dem. Det samme gælder de mennesker, der ER i arbejde. – De er nødt til bare at holde fast i det arbejde, de nu en gang har og så, måske, finde sig i diverse verbale overgreb fra en mere eller mindre frustreret overordnet. Samtidig kan diverse overgreb lige så vel finde sted af kolleger, og dette fører ofte til sygdom, stress eller i værste fald selvmord, da det enkelte menneske slet ikke kan blive ved med at overskue sit liv og sin fremtid. – Det samme gælder for de unge mennesker, der jo ofte skal kæmpe for overhovedet at få et arbejde.