Vidste du, at dine tatoveringer KAN give din krop stress?

Tatoveringer kan give stress.

Man kan ikke lade være med at tænke over, hvor mange, der får tatoveringer nu om dage! – På længere sigt RISIKERER dem med mange tatoveringer at få mange smerter  på grund af stress der, hvor de har fået foretaget deres tatoveringer!!

Hvorfor mon det?

Tænk på  Stenaldermennesket og mennesker i primitive samfund! – Når disse mennesker fik/får en pil i kroppen ( tænk på nålen ved tatoveringer), så gjorde kroppen alt, hvad den kunne, for at få pilen ud, da kroppen/krybdyrhjernen godt var klar over, at hvis man ikke fik pilen ud af kroppen, risikerede man at få blodforgiftning og i værste fald at dø. – Derfor sidder det dybt i mennesket, at det at blive stukket i/få nåle i, KAN være farligt for det enkelte menneske, derfor får kroppen stress på det sted, hvor der er foretaget tatoveringer! – I dette tilfælde stress = smerter, da det jo, af gode grunde, ikke kan lykkes at få diverse nåle ud!

 

Stress ved jagt!

Den stress, der forekommer i forbindelse med jagt, er det, man kan kalde en sund stress. – Det er OK at have stress for en kort stund = Blodtrykket er “helt oppe at køre” for en kort stund, og så falder det ned igen, når jagten er overstået – forhåbentligt med et godt udbytte! -Det samme gør sig gældende ved store sportspræstationer! – Selvfølgelig kan man godt føle stress i forbindelse med træning op til disse store sportspræstationer, men det er ved selve udførelsen, kampen , osv, at blodtrykket kommer “op”, og dernæst, når kampen er overstået, falder blodtrykket, som regel da, afhængigt selvfølgelig, af kampens resultat, ned ” på plads” igen.

Det er meget værre med en længerevarende stress belastning. Dette er usundt for de fleste, da blodtrykket aldrig kommer HELT ned  “på plads” ; det enkelte menneske er atid “helt oppe at køre”, kan slet ikke falde til ro – Hjernen kører altid oppe på de høje nagler. Der er hele tiden noget – eller nogen , der presser os helt ud over det, vi egentlig magter, og det kan de fleste mennesker – eller dyr for den sags skyld – ikke holde til i længden!

 

Mulige reaktioner.

Så efter længerevarende stress belastninger kan der, hvis man ikke får bremset op i tide, når kroppen viser sine, som regel meget klare signaler, komme voldsomme reaktioner, såsom depression, angst anfald, alvorlig sygdom, blodpropper, selvmord, mm. – SÅ det er altså ikke at spøge med at presse sig selv så voldsomt, som mange mennesker gør og i det hele taget føler sig presset til, i vore dage. – Vi er ved at komme til et eller andet form for vendepunkt, hvor vi er nødt til at se på, hvordan det egentlig er, vi behandler os selv. – Det kan vi reelt ikke være bekendt over os selv!