Udfører du mobning overfor andre, eller bliver du selv mobbet?

Mobning -Hvad er det, der gør at mobning stadig er så stort et problem?

Der er et eller andet, der gør, at nogle mennesker synes, de er nødt til at mobbe andre mennesker, hvad det så end skyldes! De kan slet ikke lade være! – Men mobning har desværre taget fuldstændig overhånd mange steder, selvom man er meget opmærksom på det, både i skoler og institutioner. – Og efterhånden er man også blevet mere opmærksom rundt omkring på de forskellige arbejdspladser på, at der reelt også blandt voksne mennesker finder megen mobning sted! Men alligevel finder der en stigende mobning sted rundt omkring blandt både børn og voksne! – Og hvad dette ikke medfører af stress og problemer  og efterfølgende sygdom – ofte sygemeldinger pga stress, dette er endnu ikke helt klarlagt! – Men at problemet er stort mange steder, det er, desværre, ved at være en kendt sag!

Er du et offer for mobning?

Er du selv en af dem, der bliver mobbet af en eller anden på din arbejdsplads eller i din skole? – Eller er du selv en af dem, der mobber andre? – Har du nogen anelse om, hvorfor, du mobber? – Du har i hvert fald ingen anelse om, hvor ondt det gør på et andet menneske med den mobning, før du selv har prøvet at blivet mobbet! Det kan påvirke mennesker i rigtig mange år, og nogle kommer i værste fald aldrig over det. – Nogle mennesker kan ligefrem ende med at gå ned med stress på grund af mobning. Andre bliver selv en af dem, der mobber, simpelthen for at overleve selv!

Lavt selvværd.

Både den. der udøver mobning, og den, der er udsat for mobning, har som regel et utroligt lavt selvværd. – Det kan synes mærkeligt, når de mobber andre, men det er simpelthen for at få anerkendelse fra evt. “medløbere”, og et forsøg på at hævde sig selv! – Men det værste er, at deres selvværd får det, som regel, ikke bedre, kun i en periode. Og ofret for mobning kan i værste fald få sit liv ødelagt med et utroligt lavt selvværd og mange mere eller mindre alvorlige psykiske problemer, såsom stress og ofte stor ensomhed til følge!

Mobning tages meget alvorligt.

Heldigvis tages mobning mere og mere alvorligt i dag. – Tidligere var det ligesom ikke et anerkendt problem! – Den der klagede over, at han eller hun blev udsat for mobning, blev ofte afvist med, at “nu skal du bare tage dig sammen” – og “du kan da bare drille igen”, og “du har nok selv været skyld i det”! – Men det hjælper jo ligesom ikke rigtigt, hvis man dagligt er udsat for mobning, enten i børnehave, skole eller på arbejdsplads! – Dette er et virkelig seriøst problem, som der er grund til at tage meget alvorligt og få gjort noget ved, inden der er endnu flere, der lider ubodelig skade! Ofte tør den, der bliver mobbet, slet ikke tage emnet op af bekymring og angst for, at problemet kunne ske at blive meget værre, og medføre endnu mere mobning!

Få hjælp!

 

Så få dog hjælp både den, der bliver mobbet, og den, der mobber! Det er ikke det værd, at ødelægge både sit eget og et andet menneskes liv for at hævde sig selv! Og det er aldrig for sent at få hjælp til  at få behandet sit selvværd, så man ikke længere finder sig i at blive mobbet!